Oferujemy  bony  upominkowe - kup  bliskim  zdrowie!

Elektroterapia

Elektroterapia wykorzystywana jest m.in. w leczeniu schorzeń układu ruchu oraz neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów terapeutycznych. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawowych oraz stanowi przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

W ramach elektroterapii wykonywane są następujące zabiegi:
  • galwanizacja – zabieg polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta miedzy dwoma elektrodami
  • jonoforeza – wprowadzenie do tkanek leku za pomocą prądu stałego
  • elektrostymulacja – zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego
  • prądy diadynamiczne – są to prądy złożone z impulsów, na bazie prądu stałego o niskich wartościach natężenia. Dysponujemy 6 odmianami prądu diadyna micznego.
  • przezskórna stymulacja elektryczna nerwów TENS – działa przeciwbólowo dzięki teorii kontrolowanego przepustu rdzeniowego.
  • prądy Träberta – działanie oparte na teorii bramki kontrolnej, powodując drże nie oraz wibrację mięśni. 
  • prądy interferencyjne – powstają poprzez nałożenie się na siebie 2 lub więcej fal, w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych.
  • prądy Kotza – służą do stymulacji mięśni z zaniku prostym oraz mięśni u sportowców  w celu zwiększenia ich siły i masy.