Nowa metoda terapii w gabinecie - laser wysokoenergetyczny

SKOL-AS - Leczenie skolioz u dzieci i młodzieży

 

Metodyka:

 

Jest to jedna z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami.

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg. Cobba).

Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz – co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.

Główne cechy :

 

– Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych
– Dla skrzywień kręgosłupa od 6 do 40 stopni w skali COBBA
– Wspomaganie pracy terapeuty
– Nauka autokorekcji
– Stymulacja struktur układu nerwowego w celu redukcji wzorców ruchowych
– Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.termamed.pl/pl/wadypostawy/skol